De rechtbank Maastricht, in hoedanigheid van nevenzittingsplaats van de rechtbank Rotterdam, heeft vonnis gewezen in de zaak van het Rotterdamse horecaconcern Dudok. De vier directeuren van dit concern zijn veroordeeld voor omvangrijke belastingfraude. De rechtbank heeft in een uitvoerige strafmaatoverweging overwogen dat de door de directeuren genoemde omstandigheden waaronder de fraude plaatsvond geen verzachtende omstandigheden opleveren.

Anderzijds let de rechtbank wel nadrukkelijk op de omstandigheden dat de geconstateerde fraude aanmerkelijk geringer is dan het openbaar ministerie aan zijn vordering ten grondslag heeft gelegd, het bedrijf inmiddels geheel wit is gaan werken, de directeuren een blanco strafblad hadden en de fiscus alsnog het door haar misgelopen bedrag aan belastingen zal innen. Een en ander is aanleiding combinatiestraffen op te leggen welke bestaan uit aanzienlijke voorwaardelijke gevangenisstraffen, variërend van 12 tot 20 maanden, werkstraffen van 240 uur en geldboetes van € 30.000,--. De vennootschap welke de software voor kassa’s maakte met een verborgen wisfunctie waarmee het mogelijk was bonnen uit de administratie te verwijderen, is veroordeeld tot een geldboete van € 100.000,--. Haar directeur-eigenaar is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een taakstraf van 200 uur.

Bron: Rechtbank Maastricht

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular