Discriminatie van mensen wegens hun handicap is met ingang van 1 januari 2006 strafbaar. Het aanzetten tot haat of geweld tegen gehandicapten kan eveneens tot vervolging leiden. De wet heeft betrekking op de discriminatie van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

Minister Donner heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer toegezegd betrokken partijen te informeren over de nieuwe regeling. De informatie is met name gericht op ondernemend Nederland, het grote publiek en in het bijzonder gehandicapten. Het publiek wordt geïnformeerd via huis-aan-huisbladen en kan verder de website www.justitie.nl/gewoonmeedoen raadplegen. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland voorziet de eigen achterban van informatie. Ook organisaties als de Kamers van Koophandel, VNO/NCW, MKB en Horeca Nederland worden betrokken om het bedrijfsleven in te lichten.
Bedrijven of diensten die -zonder dat daarvoor een goede reden bestaat- niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Gehandicapten kunnen aangifte doen. Uit het discriminatieverbod kan voortvloeien dat sommige ondernemers ontbrekende voorzieningen moeten treffen. Een dergelijke voorziening moet wel ‘in redelijkheid’ verwacht kunnen worden en mag voor de ondernemer niet ‘onevenredig belastend’ zijn. De rechter zal daar een oordeel over moeten geven.
bron:MinJus