6 augustus 2008 - Op 7 augustus, aan de vooravond van de Olympische Spelen, zendt GoedTV het discussieprogramma à¢â‚¬Å“Recht van Sprekenà¢â‚¬ over mensenrechten in China uit. Het programma werd geproduceerd door Amnesty International en zal op ieder even uur te zien zijn op de landelijk digitale televisiezender GoedTV.

China wil zich met de Olympische Spelen presenteren als een modern en welvarend land. Maar volgens Amnesty International is dit beeld eenzijdig en schendt de Volksrepubliek nog steeds op grote schaal mensenrechten.

Welk beeld is er in de Nederlandse media in de aanloop naar de Spelen over China ontstaan, en klopt dit beeld?

In het discussieprogramma à¢â‚¬Å“Recht van Sprekenà¢â‚¬ legt presentator Frà©nk van der Linden deze vraag voor aan:

- Nicole Sprokel, woordvoerder Chinacampagne Amnesty International

- Yuen Keong Ng. Bestuurslid Inspraak Orgaan Chinezen in Nederland

- Ardi Bouwers, adjunct hoofdredacteur Wereldomroep en Sinoloog


Speciale uitzending

à¢â‚¬Å“Recht van Sprekenà¢â‚¬ wordt tussen 6.00 uur tot 24.00 uur op ieder even uur uitgezonden binnen het thema à¢â‚¬Å“Mens en Welzijn in Chinaà¢â‚¬. Het programma duurt 25 minuten en is de eerste uitzending in een serie van vijf programma´s over mensenrechten. De volgende vier afleveringen worden dit najaar uitgezonden.

Iedere uitzending wordt gevolgd door de indrukwekkende documentaire à¢â‚¬Å“Made in Chinaà¢â‚¬ in het thema Cultuur en Maatschappij, geproduceerd door Joost van Loon & Alexandra Jansse van Emerald Focus Films. De film maakt deel uit van de aangrijpende 6-delige televisieserie à¢â‚¬Å“Een Dollar per Dagà¢â‚¬ over mensen die zelf actief de strijd tegen armoede aangaan.

à¢â‚¬Å“Made in China´ laat zien dat China met de à¢â‚¬Å“open deur politiekà¢â‚¬ de grootste producent ter wereld geworden is, maar dat dit ook tal van negatieve gevolgen heeft.

De overige programma´s, in het twee uur durende gevarieerde programmablok, worden uitgezonden in het kader van het thema à¢â‚¬Å“Natuur en Milieuà¢â‚¬ en het thema à¢â‚¬Å“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemenà¢â‚¬.


NOOT VOOR DE REDACTIE:

GoedTV (www.goed.tv) is een nieuwe baanbrekende Nederlandse landelijke digitale televisiezender. GoedTV is overal digitaal in het basispakket 24 uur per dag via de kabel te ontvangen bij meer dan 1,8 miljoen huishoudens. Het laat zien hoe stichtingen, verenigingen, goede doelen organisaties en bedrijven zich positief inzetten voor de samenleving.

GoedTV biedt een sociaal maatschappelijk platform voor à¡lle partijen die zich in Nederland sterk maken voor maatschappelijk betrokken burgerschap en ondernemen, individueel en collectief, in binnen- en buitenland.

Amnesty International (www.amnesty.nl) streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.

Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Emerald Focus Films

Een Dollar per Dag: à¢â‚¬Å“Made in Chinaà¢â‚¬ van Emerald Focus Films

Meer informatie over de indrukwekkende documentaire Made in China is te vinden op www.emffilms.nl en www.eendollarperdag.nl.


CONTACT:

GoedTV

Contactpersoon: Marvin Kooij, Zender Coà¶rdinator

Telefoon: 0174-750534

Email: [email protected]


Amnesty International, afdeling persvoorlichting

Contactpersoon: Nicole Sprokel

Telefoon: 020 7733677

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular