De Raad van Kerken in Nederland houdt op 19 mei van 13.00 tot 16.30 uur een bijeenkomst over de Europese grondwet in de Bergkerk in Amersfoort. Het thema is ´Europese grondwet: ja of nee? Een visie van de kerken'.

 

De kerken in Europa waarderen de grondwet, omdat hij waarden en rechten, zoals de vrijheid van godsdienst, gelijkheid en eerbiediging van mensen vastlegt. Positief is ook dat het Europese parlement meer bevoegdheden krijgt en dat vredeshandhaving en conflictbeheersing als hoofddoel van het veiligheidsbeleid worden genoemd. Ook noemt de grondwet duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid als doelstellingen van het Europese beleid. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de spanning tussen sociaal beleid en duurzaamheid aan de ene kant en de keuze voor de vrije markteconomie die Europa aan de andere kant maakt. Ook bij het ontwikkelingsbeleid en de omgang met asielzoekers en migranten stelt de Raad van Kerken vragen.

Sprekers tijdens deze discussiemiddag zijn onder andere Ad van Luyn, bisschop van Rotterdam en vice-president van de Commissie van bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) en Bas Plaisier die niet alleen synodescriba van de Protestantse Kerk in Nederland is, maar ook lid van het dagelijks bestuur van de Conferentie van Europese Kerken (CEC). Berma Klein Goldewijk, voorzitter van de beraadsgroep ´gerechtigheid en duurzaamheid', zal de visie van de raad op dit terrein verwoorden.

bron:PKN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular