(Persbericht) Het achterhalen van de kosten voor vermogensbeheer is niet altijd even gemakkelijk. De reden hiervan is dat er bij vermogensbeheer veel verschillende soorten kosten in rekening worden gebracht. à‰à©n moeilijk te achterhalen kostenpost bij vermogensbeheer is de distributievergoeding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vergoeding die fondsaanbieders aan de vermogensbeheerder uitkeert als de bank of vermogensbeheerder het fonds aan de klant verkoopt. Bij vermogensbeheer voert de bank of vermogensbeheerder de transacties uit voor de klant. Ook is de beheerder verantwoordelijk voor de fondsselectie bij vermogensbeheer. Deze distributievergoeding is dan ook omstreden, omdat het een verkeerde prikkel kan geven aan de beheerder. De selectie van fondsen is niet meer objectief omdat de vergoedingen die de beheerder van de fondsaanbieder krijgt bij ieder fonds anders is. De indruk kan ontstaan dat de beheerder bij vermogensbeheer kiest voor de fondsen waarbij de hoogste vergoeding ontvangen wordt.

Afschaffen distributievergoeding vermogensbeheer
Zoals eerder aangegeven kan de distributievergoeding bij vermogensbeheer een verkeerde prikkel geven aan de vermogensbeheerder. Het wettelijk verbieden van deze vergoeding bij vermogensbeheer wordt o.a. aangemoedigd door de AFM. Voor vermogensbeheerders betekent het afschaffen van deze vergoeding dat zij op zoek moeten naar een nieuw verdienmodel voor vermogensbeheer.

Overige kosten vermogensbeheer
Naast de omstreden distributievergoeding worden er meerdere kosten in rekening gebracht bij vermogensbeheer. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de beheervergoeding, performance-fee, bewaarloon en transactiekosten. De kosten die in rekening gebracht worden bij vermogensbeheer hebben uiteindelijk een grote impact om het rendement. Een mogelijkheid voor de beheerder om de kosten te verlagen is om te beleggen in passieve beleggingsoplossingen, bijvoorbeeld een indexfonds. Deze fondsen kennen veel lagere interne kosten dan traditionele beleggingsfondsen. De hogere kosten die de traditionele beleggingsfondsen in rekening brengen worden in bijna geen enkel geval goed gemaakt in de vorm van een hoger rendement. Door het volgen van de index met een indexfonds verlaagt u de interne kosten, dit komt direct ten goede aan uw rendement.