Politiekorps Amsterdam-Amstelland heeft de Diversiteitprijs Nederlandse Politie 2007 gewonnen. Deze prijs is voor het korps dat zich het meest heeft ingezet voor de implementatie van diversiteit. Politie Amsterdam-Amstelland kent een speciaal programma tegen ongelijkwaardigheid binnen én buiten de eigen organisatie. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken reikte de prijs op 15 maart uit in Amersfoort.

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vindt de discussie over dubbele nationaliteit en loyaliteit een non-discussie. Dat zei ze vanmiddag bij de uitreiking van de jaarlijkse prijs voor diversiteit bij de politie. Alle politiemensen zijn loyaal. Er zijn agenten met één paspoort en agenten met twee paspoorten. Maar met loyaliteit heeft dat niets te maken.

 

De minister kondigde drie initiatieven aan om het aantal vrouwen en het aantal allochtonen bij de politie te vergroten.

 

Het eerste is een speciaal programma voor mensen die nu al bij de politie werken in de schalen 9 tot 12. Die moeten beter in beeld komen en in een paar jaar tijd worden voorbereid als de nieuwe lichting leidinggevenden bij de politie.

 

Het tweede is het meer aantrekken van goede mensen van buiten de politie. Dat gebeurt nu ook al, maar de minister wil daar extra energie in steken, vooral door actievere scouting.

Als derde bekijkt de minister de mogelijkheid om politiekorpsen die het op dit punt goed doen, extra te belonen.

 

bron:LBR