Het ministerie van Justitie start vanaf morgen met het afnemen van
DNA-materiaal bij veroordeelden. In eerste instantie zal de afname
plaatsvinden bij personen die veroordeeld zijn (of worden) voor een
gewelds- of zedendelict en die momenteel (of binnenkort) een
vrijheidstraf ondergaan. Naar verwachting zal de DNA-databank nog dit
jaar worden uitgebreid met 9.000 persoonsprofielen van veroordeelden.
Dit is mogelijk vanwege de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden die
morgen in werking treedt. 

 
Door het afnemen van DNA-materiaal bij veroordeelden krijgen de
justitiële diensten een krachtig instrument om in de toekomst de
opsporing, vervolging en berechting van daders te vereenvoudigen. Met
name vanwege het feit dat het aantal persoonsprofielen in de bestaande
DNA-databank zal stijgen. Dit zijn profielen waarvan het DNA-materiaal
en de identiteit van betreffende persoon aan elkaar gekoppeld zijn. Dit
zijn er momenteel iets meer dan 6.000. In de komende jaren zal dit
aantal met enkele tienduizenden stijgen. Het aantal sporenprofielen van
onbekende personen (bijv. aangetroffen bij misdrijven) bedraagt
momenteel 12.000.  
 
In de eerste fase van het omvangrijke project wordt er DNA-materiaal
afgenomen van personen die veroordeeld zijn voor een gewelds- of
zedendelict en die momenteel in een inrichting van de Dienst Justitiële
Inrichting verblijven. Het gaat dan om de penitentiaire
(jeugd)inrichtingen en de TBS-klinieken. In de toekomst worden van alle
personen die voldoen aan de criteria DNA-matariaal afgenomen. Het gaat
dan om personen die veroordeeld zijn voor misdrijven waarop in de wet
een maximum strafbedreiging van vier jaar of meer is gesteld  De
afname van het materiaal gebeurt op last van de officier van justitie.
Het materiaal (wangslijm) wordt vervolgens onderzocht door het
Nederlands Forensisch Instituut om een DNA-profiel vast te
stellen.   
 
Daarnaast vindt afname plaats bij personen die vanaf morgen worden
veroordeeld voor een ernstig delict. Onder die groep vallen ook
personen die in afwachting van het ondergaan van hun vrijheidsbenemende
straf tijdelijk nog op vrije voeten zijn en personen die veroordeeld
zijn tot een taakstraf. Deze personen krijgen in eerste instantie een
oproep om het materiaal af te staan. Als zij niet verschijnen kan de
politie hen aanhouden waarop de personen verplicht worden het materiaal
alsnog af te staan.  
 
Alle DNA-profielen worden getoetst aan onbekende profielen uit de
huidige DNA-databank wat kan leiden tot 'hits' en nieuwe impulsen aan
bestaande opsporingsonderzoeken.  

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular