Het rechercheteam dat onderzoek doet naar
de gewelddadige dood van de baby die op zondag 29 januari j.l. werd
gevonden in de Kapperskolk in Doetinchem is met DNA-afnames
begonnen. Hierdoor hoopt de politie de moeder van de baby op te
sporen.

Negen maanden na het aantreffen van het
levenloze lichaam van een baby in het ijs van de Kapperskolk in
Doetinchem is het rechercheteam gestart met een DNA-traject.
Hiervoor heeft zij van het College van procureurs-generaal
toestemming gekregen.

Tijdens het onderzoek heeft de politie
diverse onderzoekstrajecten gevolgd. Naast een zeer uitgebreid
buurtonderzoek in de wijk de Hoop heeft het team allerlei
beroepsgroepen benaderd die mogelijk informatie over een zwanger
meisje of een zwangere vrouw hadden. Er zijn ook scholen,
jeugdinrichtingen e.d benaderd.

De media hebben uitgebreid aandacht aan
het politieonderzoek besteed. Na het tonen van de foto van het
jongetje in Opsporing Verzocht kreeg het team tientallen tips. Ook
via Meld Misdaad Anoniem kwamen tips bij het team binnen. Tijdens
het onderzoek werden er zelfs namen van de vermoedelijke moeder
genoemd.

Alle informatie is voor een groot deel
verwerkt en het merendeel van de vrouwen en meisjes die in de
afgelopen maanden in het onderzoek naar voren kwamen, is inmiddels
verhoord. Velen van hen konden aantonen dat zij niet als mogelijke
moeder dienden te worden gezien. Daarnaast blijft een beperkte
groep over waarvan inmiddels met toestemming van betrokkenen
wangslijm (DNA) wordt afgenomen.

Hiermee kan een mogelijke DNA-herkenning
(hit) komen, maar kunnen er ook mensen worden uitgesloten. Dit
laatste vindt de politie essentieel omdat zij zich terdege bewust
is van de psychische druk die dit bij de betrokkenen kan
veroorzaken.

Over eventuele aantallen en waar de
afnamen plaats vinden doet de politie geen mededelingen. Het
rechercheteam kan nog steeds benaderd worden met tips via de gratis
getuigenlijn 0800 – 0233394. Men kan ook anoniem bellen met
Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.

bron:Politie Noord en Oost Gelderland