In opdracht van het Openbaar Ministerie start de Regiopolitie Limburg Noord vanaf 12 mei 2005 met het afnemen van DNA-materiaal bij veroordeelden van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven, zoals mogelijk gemaakt door de Wet DNA onderzoek bij veroordeelden die per 1 februari 2005 van kracht is geworden.
Het materiaal wordt bewaard in de DNA-databank. Met de gegevens uit die databank kunnen daders van misdrijven sneller worden opgespoord.

Het gaat om mensen die na 1 februari 2005 zijn veroordeeld of al eerder waren veroordeeld, maar op dat moment (deels) hun straf nog moesten ondergaan.
Zij zullen zich moeten melden op het Regiobureau van de politie in Venlo, waar medewerkers van de politie wangslijm zullen afnemen, voor zover zij niet (meer) gedetineerd zijn.

De veroordeelden zijn verplicht te komen. Laten ze verstek gaan, dan zal tot aanhouding worden overgegaan.

Op dit moment gaat het in totaal in Noord- en Midden Limburg om naar schatting 550 veroordeelden. Ze zullen gedurende het jaar in kleine groepen worden opgeroepen. Het DNA-materiaal wordt 20 tot 30 jaar bewaard, afhankelijk van de zwaarte van het delict waarvoor de betrokkene is veroordeeld. Het Nederlands Forensisch Instituut is verantwoordelijk voor het vaststellen van de DNA-profielen en het beheer van de databank.

bron:OM