Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft deze week een nieuwe uitslag
ontvangen van het Nederlands Forensisch Instituut over DNA-sporen die
in verband met de zaak-Beatrixpark zijn onderzocht. Het resultaat wijst
met een vrij grote mate van zekerheid in de richting van de 25-jarige
Rotterdammer die in juli van dit jaar werd aangehouden.

De Rotterdammer werd aangehouden in verband met een zedenmisdrijf en
bekende in augustus plotseling de moord op de 10-jarige Nienke en de
poging haar destijds 11-jarige vriendje te doden. Deze zaken speelden
zich in juni 2000 af in het Schiedamse Beatrixpark. Naar aanleiding van
onder andere deze bekennende verklaringen besloot het OM in Rotterdam
in september een nieuw onderzoek te doen naar de gebeurtenissen in het
Beatrixpark in 2000.

Onderdeel daarvan is nieuw technisch onderzoek, waaronder
DNA-onderzoek. Aanvankelijk leverde dit geen uitsluitsel op. Nu is een
nieuwe uitslag bekend.

Voor de moord op Nienke en de poging haar vriendje te doden, werd een
35-jarige Vlaardinger onherroepelijk veroordeeld. Het is uitgesloten
dat het nu onderzochte DNA-spoor afkomstig is van deze man.

Het OM in Rotterdam zal thans via het ressortsparket in Den Haag de
zaak voorleggen aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Het hoogste
rechtscollege kan tijdens een herzieningsprocedure besluiten de
detentie van een veroordeelde op te schorten.

Bron: Openbaar Ministerie