De Nederlandsche Bank (DNB) heeft kennisgenomen van het principe-akkoord dat na bemiddeling door dr. W.F. Duisenberg in de aandelenlease-problematiek tot stand is gekomen. DNB is verheugd over het bereikte resultaat, en is van mening dat de regelingen zoals opgenomen in het principe-akkoord evenwichtig zijn samengesteld en rekening houden met de belangen van alle partijen. DNB spreekt de hoop uit dat alle belanghebbenden het resultaat zullen ondersteunen. Zij zal betrokken blijven door toe te zien op de correcte afhandeling van de overeengekomen regeling.

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het positief dat de bemiddeling van de heer Duisenberg inzake de
aandelenlease-problematiek heeft geleid tot een schikkingsvoorstel van Dexia aan betrokken partijen.Met het voorstel is er voor gedupeerden duidelijkheid gekomen. De AFM hoopt dat gedupeerden, ieder voor zich, het voorstel in overweging nemen.

Vanmorgen meldden de Stichting Leaseverlies en Dexia dat zij overeenstemming hebben bereikt over het conflict rond de aandelenlease. Het ziet er naar uit dat de mensen die in ernstige problemen zijn gekomen door het afsluiten van aandelenleasecontracten die uiteindelijk bij Dexia terecht zijn gekomen geholpen zullen worden. Dit geld overigens niet voor mensen die via andere banken, zoals de DSB bank,in vergelijkbare problemen zijn gekomen.

bron:Emea.nl