Boa’s van het Groennetwerk Noord
Veluwe (jachtopzichters, toezichthouders etc) hebben in de bossen
rond Nunspeet en Elspeet binnen één jaar tijd drie
keer een kadavers van runderkalveren aangetroffen. Vermoedelijk
zijn deze kalveren ergens bij één of meerdere
veehouders doodgegaan en vervolgens in het buitengebied gedumpt. De
oormerken van twee van deze kalveren waren verwijderd. In het
andere kalf had geen oormerk gezeten.

Afgelopen weekend werd er aan de
Vierhouterweg nabij Elspeet het derde kalf in het bos gebied
aangetroffen. Dit kalf was naar schatting enkele weken oud toen het
stierf. Van de kadavers is DNA veiliggesteld voor nader onderzoek
richting eigenaar.

De dode kalveren werden via de AID en
Rendac afgevoerd.

Veeziekten

In verband met de verspreiding van
veeziekten lijkt het op deze wijze dumpen van dode dieren, waarvan
de doodsoorzaak niet bekend is, een risicovolle aangelegenheid. Het
is dan ook moeilijk voor te stellen dat andere veehouders in dit
gebied blij zijn met dergelijke onverantwoordelijke praktijken.

Waarom de kalveren niet gewoon door de
eigenaar voor destructie zijn afgegeven is vooralsnog een raadsel.
De zaak is in onderzoek. De politie zoekt getuigen en tips. Wie
iets weet over het dumpen van de kadavers of weet van wie het
afgebeelde kalf is, wordt verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

bron:Politie Noord en Oost Gelderland