Uit sectie op het stoffelijk overschot van een 57-jarige Wijchenaar,
die woensdagmorgen door een voorbijganger werd aangetroffen op het
Aambeeld in Wijchen, is gebleken dat er geen sprake is van een
misdrijf. De man is onwel geworden. Omdat de omstandigheden waaronder
de man was overleden niet duidelijk waren, is de politie direct met een
onderzoek gestart.
Door de Technische Recherche is ter plaatse een sporenonderzoek
verricht en er is buurtonderzoek gedaan. Het politieonderzoek naar de
dood van de Wijchenaar is inmiddels afgerond.

Bron: Politie Gelderland-Zuid