Op een stuk land achter de ijsbaan heeft
de politie vier intacte kadavers van schapen aangetroffen. Ook
lagen er nog ongeveer zeven skeletten van schapen in dit land. De
melding kwam van een buurtbewoners nadat kinderen een schedel van
een schaap hadden gevonden.

Op het stuk land liepen nog vijftien
schapen rond waarvan er sommigen in slechte gezondheid verkeerden.
De Landelijke Inspectiedienst is ingeschakeld en bij de eigenaar
van het stuk land is een onderzoek ingesteld. Het gaat om een
36-jarige man uit ’t Veld. Op zijn boerenbedrijf bleek dat er
in een schuur nog eens tien kadavers van schapen lagen. Ook werden
andere regels niet nageleefd. Er werd asbest aangetroffen afkomstig
van een dak van een schuur. Daarnaast kon het mestvocht van de
mesthoop de bodem in lekken en waren in een stookton afvalstoffen
verbrand. Alle kadavers zijn inmiddels van het land en uit de
schuur verwijderd en vernietigd. Tegen de man wordt proces-verbaal
opgemaakt

bron:Politie Noord Holland Noord