Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis
Westminster nv maakt bekend dat donderdagavond rond 21.30 uur
Nederlandse tijd in de haven van Pointe-Noir in de Republiek Congo
een van haar kleinere sleephopperzuigers Nautilus (circa 4.000 m3)
is gekapseisd tijdens de uitvoering van baggerwerkzaamheden in
opdracht van de haven van Pointe-Noir.

In de loop van de afgelopen nacht is
gebleken dat ten gevolge van dit ongeval drie

dodelijke slachtoffers zijn te betreuren.
Het betreft twee medewerkers van Boskalis en een lokale medewerker
van de haven. Reddingswerktuigen waren snel ter plaatse en de
overige 14 opvarenden zijn ongedeerd en in veiligheid gebracht. De
toedracht van het ongeval is op dit moment nog niet bekend en wordt
onderzocht.

bron:Kon.Boskalis Westminster