Bij de nationale herdenking van oorlogsslachtoffers staan op 4 mei van 20.00 tot 20.02 uur alle treinen van NS en van andere reizigers- en goederenvervoerders stil. Ook op de stations wordt stilte in acht genomen. Op de stations Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal, Amersfoort en Roosendaal worden kransen gelegd. Op vele andere stations kan herdacht worden bij de aanwezige gedenkplaten.

In Utrecht staat aan het Moreelsepark bij 'De  Inktpot'(het voormalige NS Hoofdgebouw III, nu het kantoor van spoorbeheerder ProRail) het monument voor gevallen spoorwegpersoneel. Hier vindt op 4 mei om 13.00 uur een plechtigheid plaats. Er worden kransen gelegd door de Burgemeester van Utrecht mevrouw Brouwer-Korf, de President-Directeur van NS de heer Veenman,  de voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail de heer Klerk en door afgevaardigden van de Bond van Gepensioneerd spoor-, tram- en ander Vervoerspersoneel (BGV). Ook vertegenwoordigers van de Ondernemingsraden van ProRail en NS nemen deel aan de plechtigheid. Daarna is er een minuut stilte. Begin en einde van de herdenking worden op ingetogen wijze begeleid door een trompettist.

bron:NS