Vrijdag 11 mei a.s. organiseert Naturalis
een internationaal symposium over de voortgang van het onderzoek
naar het dodo-massagraf in Mauritius. Belangrijk
onderzoeksresultaat tot nu toe is dat het tot de grootste
natuurlijke graven ter wereld behoord. Het massagraf werd in
oktober 2005 ontdekt door Nederlandse onderzoekers. In juni 2006 is
een internationaal team teruggekeerd naar Mauritius om meer
spectaculaire vondsten te doen. Het symposium wordt in samenwerking
met de Treub Maatschappij en het Dodo Research Programme
georganiseerd.

Het dodo-massagraf op Mauritius blijkt tot
de grootste natuurlijke graven van de wereld te behoren. Daarbij is
het ook een van de weinige graven totnogtoe gevonden op een
vulkanisch eiland. Het biedt dan ook ongekende
onderzoeksperspectieven naar het functioneren van eilandecosystemen
voor de komst van de mens. Wetenschappers zullen op het symposium
resultaten presenteren over het ontstaan van het graf, het dieet
van de dodo (Raphus cucullatus) en of er al dan niet DNA in de
resten voorkomt. Het mysterie rond de verdwijning van de dodo houdt
de gemoederen van de betrokken wetenschappers nog steeds bezig.

Nieuwe expeditie

In augustus van dit jaar gaat Naturalis
weer op expeditie naar Mauritius. Dan wordt met behulp van
TNO-grondwaterdeskundigen een bijzondere opgraving gedaan. Doel is
de bottenlaag die één meter onder grond ligt, droog
te leggen door bemalingen. Op deze manier kan forensisch onderzoek
worden uitgevoerd waarin precies wordt nagegaan hoelang en hoe de
botten in het graf liggen. Uit deze resultaten kan naar alle
waarschijnlijkheid worden afgeleid hoe de dieren aan hun einde zijn
gekomen.

Nadat het massagraf in oktober 2005 op
Mauritius ontdekt is, is in juni 2006 door een internationaal
onderzoeksteam op dezelfde plek een intact onderlichaam van een
dodoskelet gevonden. Het gaat om de heup en vier bijpassende
beenbotten. Door deze veelbelovende vondst verwacht het team op
dezelfde vindplaats complete dodoskeletten te ontdekken. Naast het
onderlichaam zijn onderdelen van een schedel, een snavel, wervels,
vleugels, teenbotjes en borstbeen van de dodo opgegraven.

bron:Naturalis