Veel mensen krijgen op een gegeven moment in hun leven te maken met een depressie. Dit kan zijn doordat iemand in hun nabije omgeving lijdt aan een depressie of wanneer zij zelf depressief zijn. Er zijn vele soorten depressies, de een heviger dan de ander. Ook is er een groot verschil in de lengte dat de depressie aanhoudt. Om nu snel en gemakkelijk te zien of u een depressie heeft is er de depressief test.

Soorten depressies

Er zijn meerdere soorten depressies die alleen verschillende kenmerken hebben. De mildste vorm van een depressie is de dysthyme depressie. Deze depressie houdt minimaal 2 jaar aan en degenen die lijden aan deze vorm van depressie zijn vaak erg somber. Hoeveel de symptomen niet hevig zijn maakt de lange duur van de depressie het erg moeilijk om te herstellen.

Daarnaast is er de manische depressie. Wanneer men lijdt aan een manische depressie is er sprake van extreem wisselende emoties. De stemming kan van de een op de andere dag wisselen tussen euforisch en extreem somber. Slapen wordt steeds moeilijker en manische depressies kunnen jarenlang aanhouden.

Een postnatale depressie komt voor bij veel vrouwen direct na een bevalling. Zij worden overvallen door het gevoel dat zij niet geschikt zijn als ouder. Ook krijgt ongeveer 10 tot 20 procent van de mensen last van een depressie wanneer het herfst of winter wordt. Deze zogenaamde seizoensgebonden depressie lijdt tot overmatig slapen en negatieve gevoelens.

Doe de depressief test

De depressief test is een gratis online test die met behulp van een vragenlijst vaststelt of u lijdt aan een depressie. De test is opgesteld met behulp van criteria welke worden gebruikt door vele belangrijke psychologen. Het invullen van de depressie test duurt slechts 10 tot 20 minuten en geeft overzichtelijk het resultaat weer.