Vandaag zijn overeenkomsten getekend om 2750 extra werkplekken te realiseren waar mensen tegelijkertijd kunnen leren en werken. Er waren al contracten voor 12.350 van deze leer-werkplekken. Met dit aantal heeft het kabinet voldoende partijen in verschillende regio's en sectoren bijeen gebracht, die de intentie hebben uitgesproken om voor maart 2007 15.000 extra leer-werkplekken te realiseren.

De ministers De Geus (SZW), Van der Hoeven (OCW), Veerman (LNV) en de staatssecretarissen Van Hoof (SZW) en Rutte (OCW) tekenden contracten met de levensmiddelenindustrie, de groene sectoren, de carrosseriebranche en met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen dat in dit verband samenwerkt met de brancheorganisatie van reïntegratiebedrijven Borea. Van de 2750 nieuwe leer-werkplekken komen er 1250 in de levensmiddelenindustrie, 1000 in de groene sectoren, zoals de hoveniersbedrijven, en 200 bij carrosseriebedrijven. UWV en Borea gaan 300 uitkeringsgerechtigden een leer-werkplek aanbieden, verdeeld over drie pilots in de steden Maastricht, Eindhoven en Tilburg.
Het kabinet spant zich in om in twee jaar samen met zoveel mogelijk partijen het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Nederland te verhogen. Dit gebeurt door de combinatie van werken en leren te stimuleren, om zo de kwalificaties en competenties van werkenden en werkzoekenden van 23 jaar en ouder beter aan te laten sluiten op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor werklozen blijkt de combinatie van een opleiding en een baan succesvoller te zijn dan het volgen van een opleiding alleen. Ook mensen zonder diploma of met een taalachterstand kunnen door een leer-werktraject hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Er zijn nu 11 sectoren en regio's waarmee overeenkomsten zijn getekend om leer-werkplekken te realiseren. Het gaat om de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, de regio's Achterhoek, Groningen, Rivierenland en West-Brabant, de bouwsector, het Kenniscentrum Handel en de Rijksoverheid.

Het project Leren & Werken stimuleert en ondersteunt werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, gemeenten, arbeidsbureaus, UWV's en andere regionale instellingen om een leven lang leren met concrete stappen mogelijk te maken. Leren & Werken is een initiatief van de ministeries van OCW en SZW en heeft een looptijd tot maart 2007. 
bron:SZW