De introductie van marktwerking in het
notariaat heeft het beoogde doel niet echt gehaald. Dat blijkt uit
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van deze
week. De notariële tarieven voor onroerendgoedtransacties zijn
met acht procent gedaald. In de familiepraktijk (testamenten)
stegen de tarieven met twaalf procent.De KNB heeft dat bij aanvang
van de door politiek opgelegde liberaliseringsoperatie voorspeld:
notariskantoren zijn door de toegenomen concurrentie niet meer in
staat de familiepraktijk te ‘subsidiëren’ met
inkomsten uit de onroerendgoedpraktijk.

Een andere doelstelling van de
marktwerkingsoperatie was een snelle stijging van het aantal
notarissen door verlaging van de toetredingsdrempels. De groei van
het aantal notarissen is echter niet gewijzigd sinds de invoering
van de nieuwe notariswet in oktober 1999.

In de zeven jaar voorafgaand aan oktober
1999 steeg het aantal notarissen van 1.100 naar 1.300. In de zeven
jaar na het loslaten van de vestigingseisen steeg het aantal van
1.300 naar 1.500. In beide gevallen dus een toename met tweehonderd
in zeven jaar.

Anderhalf jaar geleden presenteerde de
Commissie Hammerstein een rapport waarin werd voorgesteld de fouten
uit de marktwerkingsoperatie te herstellen. Hoewel het vorige
kabinet Balkenende de aanbevelingen van ‘Hammerstein’
onderschreef, heeft de beloofde afsluitende ronde met het parlement
nog steeds niet plaatsgevonden. De KNB dringt er bij kabinet en
parlement op aan het debat over het rapport Hammerstein snel na de
vorming van een nieuw kabinet op de agenda te zetten en de
aanbevelingen uit het rapport met spoed in te voeren.

bron: KNB