'Doordat collega-corporaties collectief garant staan voor de bouw en financiering kan de realisatie van 1.000 woningen in Lelystad doorgaan. De methode die gebruikt wordt is gemakkelijk toepasbaar op mogelijke toekomstige financierings- vraagstukken.' Dat zegt Aedes-directeur Peter Boerenfijn naar aanleiding van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen woningcorporatie Centrada en vijf collega's op maandag 26 september.

In à©à©n keer lossen vijf collega-corporaties het hele probleem op van de
resterende bouwopgave in Lelystad tot 2013. Het gaat om BrabantWonen uit Oss, Portaal uit Baarn, RWS uit Goes, Woongroep Holland uit Amstelveen en SGBB uit Hoofddorp. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is de weg nu vrij voor de realisatie van de woningen.

Gerard van der Zwet, directeur van SGBB: 'Het is belangrijk dat dit gebeurt, omdat de branche hiermee aantoont dat ze haar eigen verantwoordelijkheden aan kan. Er blijft in Nederland geen volkshuisvestelijke opgave liggen.' Eep Bronkhorst, directeur van Centrada: 'Wij zijn heel blij met de hulp. We voelen ons gesteund in onze inspanningen om de volkshuisvesting in Lelystad op een vooruitstrevende en moderne manier te realiseren.' Boerenfijn: 'Dit model is een nieuwe mogelijkheid om op een zakelijke en maatschappelijk verantwoorde manier matchingsvraagstukken op te lossen.' Matching is het binnen de woningcorporatiebranche oplossen van investeringstekorten.

Eerder al hebben zeven andere corporaties individuele afspraken gemaakt met Centrada voor ondersteuning van projecten. Zo helpt corporatie Leyakkers uit Rijen de bouw van 105 huurappartementen voor senioren te financieren.

Al jaren is het in de corporatiebranche goed gebruik dat corporaties met
financieringsruimte collega's helpen die een grote bouwopgave hebben. Er is inmiddels een scala aan matchingsmogelijkheden. Aan de ene kant zijn er vormen waarbij à©à©n corporatie een collega steunt, aan de andere kant is er bijvoorbeeld het Wooninvesteringsfonds, waarbij grootschalig kan worden geïnvesteerd door de
bijdragen van meerdere corporaties. De constructie die nu wordt toegepast bij Centrada is nieuw. Ze is simpel en doeltreffend. Een groep corporaties garandeert gezamenlijk hierbij de bouwopgave in een bepaald gebied en maakt met de 'vragende' corporatie als à©à©n partij heldere afspraken over exploitatie en eigendom. Zo kan de lokale bouwopgave zonder vertraging worden gerealiseerd.

bron:Aedes