Stichting Vrienden van La Rouche draagt zorg voor de nalatenschap van Jan Crins. Geheel overeenkomstig zijn wens zal zijn nalatenschap besteed worden aan goede doelen. De Stichting Vrienden van La Rouche heeft een donatie van duizend euro overgemaakt aan het Lejofonds.

Het Lejofonds is actief in Oeganda. Samen met een plaatselijke stichting wordt rond het stadje Mukono op een uurtje rijden van de hoofdstad Kampala het project à¢â‚¬Å“ From goat to goat gerealiseerd.

Door kenners van de plaatselijke gemeenschap worden families en gezinnen geselecteerd die een wees hebben opgenomen of een gehandicapt kind hebben dat niet naar school gaat omdat het schoolgeld niet betaald kan worden. Deze families krijgen  onder  bepaalde voorwaarden een geit waarmee men inkomsten kan verwerven om het schoolgeld te betalen. Het kind kan naar school waardoor het weer een toekomst krijgt. 

Elke familie is verplicht het  eerstgeborene geitje weg te geven aan een volgende familie. Daardoor ontstaat een "sneeuwbaleffect aan hulp"
Voor verdere informatie zie: http://www.lejofonds.nl