Artsen Zonder Grenzen, KWF Kankerbestrijding, Stichting Colombine en Villa Pardoes. De Centrale Ondernemings Raad (COR) van energiebedrijf Essent heeft deze vier organisaties gekozen voor de bestemming van het bedrag van euro 80.000,- dat bestuursvoorzitter Michiel Boersma van zijn bonus beschikbaar stelde.

CEO Boersma maakte op 21 april tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Essent bekend dat hij de helft van zijn bonus niet zou laten uitbetalen. De onafhankelijk opererende COR van Essent werd door hem gevraagd voor de bestemming en verdeling van het bedrag 'goede doelen' te selecteren. De keuze van de COR zou bindend zijn.

Uit de circa 500 verzoeken die Essent na de bekendmaking door CEO Boersma heeft ontvangen, heeft de COR vier organisaties gekozen die goed passen bij de maatschappelijke betrokkenheid van Essent. Artsen Zonder Grenzen mag zich verheugen in twee donaties. Het project in Darfur ontvangt euro 20.000,- en een aidsproject van dezelfde organisatie in Zambia ontvangt ook euro 20.000,-. KWF Kankerbestrijding krijgt een bedrag van euro 20.000,- voor leukemieonderzoek bij baby's tot 18 maanden. Verder ontvangt de Stichting Colombine, die vakanties organiseert voor kinderen en hun familie die dat normaliter niet kunnen vanwege bijvoorbeeld een chronische ziekte, euro 10.000,- voor de renovatie van haar vakantieappartementen en krijgt Villa Pardoes eveneens euro 10.000,- voor de financiering van vakanties van kinderen met een levensbedreigende ziekte.

COR-voorzitter Jan de Jong keek bij de uiteindelijke selectie van 'goede doelen' door de COR vooral naar de maatschappelijke betrokkenheid van energiebedrijf Essent en de geografische spreiding van de projecten. De doelen sluiten bovendien goed aan bij het sponsorbeleid dat de COR met persoonlijke donaties van Essent-medewerkers al jaren voert. 'We wilden niet alle donaties in Nederland concentreren. Tegelijkertijd hebben we ook niet alle pijlen op het buitenland gericht. Het moest een goede, evenwichtige mix worden waarmee doelen worden begunstigd die sinds jaar en dag bewezen hebben goed werk te verrichten. En de gekozen organisaties hebben goede bestemmingen voor de bedragen die ze krijgen', aldus COR-voorzitter De Jong. De vier instellingen is gevraagd op een later tijdstip een overzicht te geven hoe de gelden zijn besteed.

Los van het COR-besluit en buiten het bonusbedrag om is er nog à©à©n organisatie die zich mag verheugen in een donatie van Essent. Dat is de Stichting Kleine Roofdierenopvang in Arnhem, die door initiatief te tonen tijdens de publiciteit over de bonus met een sympathiek optreden in het NCRV-programma 'Man bijt Hond' een bedrag van euro 2.000,- ontvangt.

bron:Essent