Tot nu toe blijft de overlast op het spoor
beperkt tot lichte vertraging. Het sneeuwgebied verplaatst zich
langzaam in Noordoostelijke richting. Het gebied heeft inmiddels de
lijn Den Helder - Arnhem bereikt. Tevens staat er in de westelijke
helft van Nederland een stevige oostenwind op die gevolgen kan
hebben voor de werking van de wisselverwarming. Vanaf 12.00 uur is
de sneeuw in Zeeland overgegaan in regen. De regen trekt vervolgens
in Noordoostelijke richting over Nederland. Getroffen
maatregelen

Na de ochtendspits (start tussen 09.00 uur
en 10.00 uur) is in de treindienst preventief gesneden. Deze
situatie blijft tot einde reizigersdienst gehandhaafd, Vanaf 09.00
uur tot einde reizigersdienst wordt niet meer gecombineerd en
gesplitst, Door NS en ProRail is extra personeel in dienst
geroepen, NS zet extra personeel in op de stations. Nedtrain heeft
in Utrecht, Amersfoort en Arnhem diesel-elektrische locomotieven
met machinisten, sleepkoppelingen en storingspersoneel paraat. Alle
wisselverwarmingen zijn vanaf 09.00 uur handmatig gecontroleerd op
werking en zonodig preventief aangezet . ProRail heeft vanaf 09.00
uur storingsploegen paraat te Utrecht, Amersfoort, Amsterdam,
Arnhem en Zwolle. De aangepaste dienstregeling blijft de rest van
de dag van kracht, waardoor ook in de avondspits minder treinen
rijden. Treinreizigers moeten vooral op lijnen in en naar de
Randstad waar normaal gesproken vier Intercity’s en/of vier
Sprinters per uur rijden, rekening houden met minder
reismogelijkheden per uur, extra overstappen en langere
reistijden.

bron: ProRail