Bijna driekwart van de gedetineerden (73 procent) komt na zijn
vrijlating binnen zes jaar weer met justitie in aanraking. Bij jongeren
ligt dit cijfer op 78 procent. Dit maakte minister Donner vandaag
bekend tijdens het congres 'Terugdringen Recidive, van ontwikkeling
naar uitvoering'. De cijfers zijn de uitkomst van een onderzoek door
het WODC, het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie.
Donner noemde de cijfers onrustbarend.

Het onderzoek beperkte zich tot mensen die in 1997 zijn veroordeeld. In
2002 startte Justitie het programma Terugdringen Recidive. De effecten
daarvan zijn nu nog niet duidelijk.

Volgens Donner blijkt uit de hoge recidivecijfers dat straffen alleen
niet helpt, evenmin als mee of hoger straffen. Donner verwees daarbij
naar cijfers uit de Verenigde Staten.

Het programma wordt uitgevoerd door het ministerie van Justitie, het
Gevangeniswezen en de drie reclasseringsorganisaties samen. Sinds de
start van het programma zijn methoden en werkwijzen ontwikkeld, waarmee
de recidive verminderd kan worden.Een daarvan is het
diagnose-instrument RISc, waarmee de problemen van individuele
gedetineerden die ten grondslag liggen aan hun criminele gedrag, in
kaart wordt gebracht. Op basis van de uitkomsten van RISc wordt bepaald
of een gedetineerde in aanmerking komt voor een reïntegratietraject. De
invoering van de RISc bij de drie reclasseringsorganisaties is in volle
gang.

Bron: Ministerie van Justitie