Minister Donner (Justitie) neemt extra maatregelen om te voorkomen dat tbs'ers ontsnappen tijdens hun begeleid verlof. Zo krijgen zij dubbele begeleiding en er komen meer proeven met elektronische enkelbanden.

Deze en andere maatregelen beschrijft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer. Donner wil hiermee het risico verkleinen dat tbs'ers zich tijdens hun verlof onttrekken aan het toezicht van hun begeleiders.

De minister laat onderzoek doen naar de structuur van het tbs-systeem, long-stay-afdelingen en de aansluiting tussen justitiële instellingen en zorginstellingen. Daarnaast komt er onderzoek naar de zogeheten 'contraire beëindiging' van de tbs-maatregel. De rechter gaat dan in tegen het advies van de kliniek.

Maatregelen
In de tussentijd gelden alvast de volgende maatregelen:

Tbs'ers krijgen in de regel dubbele begeleiding bij begeleide verloven. Reizen per trein bij begeleid verlof wordt per geval beoordeeld.
Vanaf 1 september komen er meer proeven met elektronische volgsystemen tijdens de verloven.
Opsporing van tbs'ers die tijdens het verlof aan toezicht ontsnappen, moet centraal worden geregeld.
Tbs'ers krijgen geen machtiging voor verlof als deskundigen in de twee jaar voor de aanvraag 'aanmerkelijk verschillende' adviezen hebben gegeven over het recidiverisico.
Alle begeleide en onbegeleide verloven worden stopgezet als er bij een kliniek meerdere 'onttrekkingen' of andere incidenten zijn. Dit gebeurde op 9 juni bij de kliniek Veldzicht. 
Op 7 juni ontsnapte een tbs'er aan het toezicht van zijn begeleider. Op 14 juni werd hij aangehouden en verdacht van moord of doodslag op een 73-jarige man. Minister Donner reageert met de maatregelen onder meer op het Kamerdebat dat over deze gebeurtenis plaatsvond.

bron:MinJus