Het strafdossier van de Pakistaanse atoomspion Abdul Quadeer Khan is 'kwijt', geeft
minister Donner (Justitie) vandaag toe in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Krista van Velzen. Donner meldt dat hij dit sinds begin dit jaar weet en dat er stevig wordt gezocht om het terug te vinden. Onlangs sprak een Amsterdamse rechter haar vermoeden uit dat het dossier is verduisterd in opdracht van de CIA.

Van Velzen: 'Als het niet zo droevig was, zou het grappig zijn. Bij beantwoording van vragen in februari meldde minister Donner dat uit dossieronderzoek niet gebleken was dat de CIA een rol heeft gespeeld in de beslissing van Justitie om Khan niet opnieuw te dagvaarden. De vraag is hoe minister Donner dossiers kon raadplegen die toen al zoek zouden zijn?'

De minister ontkent niet dat er druk van de CIA was, maar zegt met nadruk dat
archiefonderzoek die druk niet aantoont. Van Velzen: 'Over archiefbeheer met betrekking tot gevoelige zaken heb ik inmiddels wel mijn twijfels gekregen.'

Minister Donner moet nog op vele vragen antwoord geven, vindt Van Velzen. 'Is er
bijvoorbeeld iemand die opdracht voor het zoekmaken heeft gegeven? Is de minister hier zelf voor verantwoordelijk? Of gaat dat zomaar per ongeluk met een van de belangrijkste strafdossiers? Hoe komen onbevoegden in het archief? Dat zijn belangrijke zaken, want het gaat hier niet om een fietsendief, het betreft een internationaal schandaal van de eerste orde: de Nederlandse bijdrage aan de bouw van de Pakistaanse atoombom.'

bron:SP