Het Openbaar Ministerie Middelburg en de
politie Zeeland hebben het onderzoek naar de dood van Rachid B.
afgesloten. Tijdens het medisch en tactisch onderzoek zijn er geen
aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten. De nabestaanden zijn
hiervan op de hoogte gebracht.

De 33-jarige Rachid B. werd op 5 juli 2006
onder opmerkelijke omstandigheden dood aangetroffen in zijn woning
in Middelburg. Eerder (26 april 2006) werd hij door de rechtbank
Rotterdam vrijgesproken van lidmaatschap van de Hofstadgroep.
Rachid B. had schuim op de mond en volgens familie en vrienden zou
hij geen gezondheidsproblemen hebben. Omdat er geen duidelijke
doodsoorzaak kon worden vastgesteld hebben politie en het OM
destijds de mogelijkheid van een misdrijf niet uitgesloten.

Bovenstaande feiten waren reden voor het
Openbaar Ministerie om een grondig medisch en tactisch onderzoek te
starten. Er is opdracht gegeven aan het NFI sectie te verrichten en
daarnaast toxicologisch onderzoek te doen vanwege het schuim op de
mond. In de woning van de man werd door de politie gezocht naar
aanwijzingen die licht op de zaak konden werpen.

Het grondige medische en tactische
onderzoek hebben geen aanwijzingen opgeleverd dat het hier zou gaan
om een misdrijf. Het OM Middelburg en de politie Zeeland hebben
daarom besloten het onderzoek te sluiten.

bron:OM