Executie dreigt voor de zeventienjarige Rasoul Mahammadi op zaterdag 16 april. Zijn vader, Mousa Ali Mohammadi, dreigt op hetzelfde moment te worden geëxecuteerd. Beiden zijn tevens veroordeeld tot 74 zweepslagen voordat ze ter dood worden gebracht.

Ook Abbas Hosseini, een uit Iran afkomstige Afghaanse vluchteling, dreigt te worden geëxecuteerd. Hij was 17 jaar toen hij een man vermoordde in juli 2003. Later verklaarde hij dat dit gebeurde in een ´moment van verstandsverbijstering'. De man, die lid zou zijn van de Revolutionaire Garde, had seksuele toenaderingen gezocht tot Abbas Hosseini, waarop Hosseini hem in een vlaag van woede met een mes vermoordde.

Naar verwachting zal een derde jongeman, een 18-jarige gevangene in Kerman binnenkort worden opgehangen in die stad. Amnesty International onderzoekt deze zaak nog.

Amnesty International is geschokt vanwege het feit dat Iran doorgaat met de executie van minderjarigen. Iran heeft diverse internationale verdragen geratificeerd die de doodstraf voor minderjarigen verbieden. De dreigende executies tonen aan dat Iran wederom zijn internationale verplichtingen negeert. Amnesty International dringt er bij de Iraanse autoriteiten op aan de executies te stoppen en de rechtszaken te heropenen.

Iran heeft het Internationale Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten ondertekend, evenals het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Iran heeft hiermee verklaard geen mensen te executeren voor misdrijven die zij begingen onder de 18 jaar.

Desalniettemin zijn sinds 1990 elf mensen geëxecuteerd voor misdrijven die zij begingen toen ze minderjarig waren. Op 20 januari 2005 werd Iman Farokhi geëxecuteerd voor een misdrijf dat hij beging toen hij 17 jaar was. Dat gebeurde op dezelfde dag dat een Iraanse delegatie beweerde dat het land geen minderjarigen executeert, tijdens een verklaring voor het Comità© van de Verenigde Naties voor de Rechten van het Kind.

bron:Amnesty Internetional