Minister-president Balkenende vindt het
doodvonnis dat over de Irakese ex-dictator Saddam Hoessein is
uitgesproken 'een oordeel dat past bij het schrikbewind'.
Nederland wil de doodstraf nooit ten uitvoer gelegd zien.
Minister-president Balkenende zei dat op 5 november 2006, nadat
bekend werd dat de Irakese rechtbank Saddam Hoessein heeft
veroordeeld tot de doodstraf.

Saddam voerde 24 jaar een zeer
onderdrukkend bewind in Irak. In 2003 kwam daar een einde aan, na
een militaire actie onder leiding van de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk. Aanleiding was dat Irak de resoluties van de
Veiligheidsraad, die het land opriepen zich te ontwapenen,
jarenlang niet naleefde.

Doodstraf

Saddam Hoessein heeft de doodstraf
gekregen voor al die mensen die zijn omgekomen tijdens zijn bewind,
zei minister-president Balkenende. 'Het is het zwaarste vonnis dat
mogelijk is.' Hij wees erop dat een land als Nederland de
doodstraf nooit ten uitvoer gelegd wil zien. 'Maar vandaag denk ik
vooral aan al die slachtoffers.'

Balkenende benadrukte dat er nog geen
definitief vonnis is, omdat er nog een hoger beroep dient. 'Dat
zullen we afwachten.'

Fins EU-voorzitterschap

EU-voorzitter Finland meldde dat de
Europese Unie de systematische, wijdverspreide en zeer ernstige
schendingen van de mensenrechten tijdens het regime van Saddam
Hoessein herhaaldelijk heeft veroordeeld.

Het voorzitterschap stelt dat de Europese
Unie in alle gevallen tegen de doodstraf is en dat deze ook nu niet
uitgevoerd zou moeten worden.

Bron: RVD