Namens Hunne Koninklijke Hoogheden Prins
Friso en Prinses Mabel deelt de RVD mee: Op 3 februari a.s. wordt
Gravin Joanna Zaria Nicoline Milou, de tweede dochter van Prins
Friso en Prinses Mabel, gedoopt in besloten kring op paleis Huis
ten Bosch.

De doop wordt bediend volgens de liturgie
van de Amsterdamse Studentenekklesia door Huub Oosterhuis, die een
goede vriend van het paar is. Zaria wordt niet ingeschreven in een
kerkgenootschap; Prins Friso en Prinses Mabel willen deze
belangrijke beslissing aan Zaria zelf laten, net zoals zij dat
eerder hebben besloten ten aanzien van hun eerste dochter Luana.
Zij zullen Zaria in de geest van hun eigen geloofsovertuiging
opvoeden.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van
Oranje, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Jaime de Bourbon de Parme
en Ruben Abeling zijn peetooms van Zaria; haar peettantes zijn
Nicoline Wisse Smit en Maria Luz Luano.

bron:RVD