Werknemers in Nederlander werken hard. Door de week maken ze met gemak
dagen van 8 uur. Tijd voor zaken als  religie of toptijd met de
levenspartner is er amper. Op basis van maar liefst 19.000 dagboeken
die in 2004 zijn ingevuld door bezoekers van www.loonwijzer.nl is een
tijdcheck gemaakt, waar dit beeld uit naar voren komt. Ook blijkt dat
vrouwen nog steeds meer tijd steken in kinderzorg en huishouding dan
mannen.  

De nieuwe tijdcheck, een unicum in de onderzoekswereld waarin 1500
ingevulde dagboeken al als veel wordt gezien, is te vinden op
www.tijdwijzer.nl. Op deze website staat ook een groot aantal tips over
tijdsbesteding. De tijdcheck biedt voor 140 meest voorkomende beroepen,
uitgesplitst naar sekse en leeftijdscategoriën, inzicht in de
tijdsbesteding op een doordeweekse werkdag in
Nederland.       
Dankzij de uitsplitsing naar sekse is er nu meer kijk op de lengte van
de werkdagen van vrouwen, ook vrouwen die in deeltijd werken. Wat
opvalt, aldus professor Kea Tijdens, verbonden aan de Loonwijzer, is
dat ook vrouwen lange dagen maken. Veel vrouwen mogen dan minder
betaalde uren per week draaien, maar op de dagen die ze werken, maken
ze veel uren. Deeltijdbanen worden vaak geconcentreerd in enkele
werkdagen per week.   
Wie dacht dat er op een doordeweekse dag veel tijd overschiet voor
maatschappelijke of religieuze activiteit, zit er naast. Maar tijd voor
persoonlijke verzorging nemen we wel. En sommigen, opvallend veel
vrachtwagenchauffeurs die bijna allemaal tegen de 12 uur op een dag
werken, hebben - eenmaal thuis - veel toptijd met hun partner.  
 
Daarnaast zijn in 2004 de tijdsknelpunten die werkende Nederlanders
ervaren onderzocht. Aan dit onderzoek deden 29.000 respondenten mee. Op
basis van de enquàªtes die zij invulden, is een top-10 van cao s met de
meeste knelpunten gemaakt. Inzet is om deze knelpunten de komende
maanden via het cao-overleg weg te werken. De enquete-techniek op tijd-
en loonwijzer maakt het mogelijk webbezoekers naar sector, beroep, cao,
postcode, loon- en tijdsknelpunten te vragen en die met elkaar in
verband te brengen. Zo is gedetailleerd inzicht ontstaan in de
kwaliteit van cao s op het punt van werken en tijd voor andere zaken.
 
De tijdcheck is mogelijk gemaakt door de commissie dagindeling van het
Ministerie van sociale Zaken, die hiervoor ESF-subsidie
verleende.    
 
De tijdcheck is, net als de salarischeck, onderdeel van loonwijzer.nl.  
Loonwijzer, met 300.000 unieke bezoekers per maand, is een initiatief van Universiteit Amsterdam/Aias, FNV en Monsterboard.nl.

Bron: Stichting Loonwijzer

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular