Life Settlement aanbieder Quality Investments toont aan dat het herverzekeren van een Life Settlement gegarandeerde uitbetaling oplevert.

Frank Laan van Quality Investments zegt hierover het volgende: “Quality Investments maakt gebruik van een grote A-rated verzekeraar in de Verenigde Staten. Deze verzekeraar herverzekert jaarlijks voor 500 miljard dollar aan polissen. In de Verenigde Staten zijn de afgelopen honderd jaar alle A-rated (her)verzekeraars financieel zeer solide gebleken.”

Life Settlements
Life Settlements zijn contractoverdrachten van Amerikaanse ouderen die hun levensverzekering van de hand willen doen. De noodzaak van de levensverzekering is weggegevallen en men heeft dan geen behoefte meer om jaarlijks de premie te betalen. Door de levensverzekering te verkopen kunnen zij in hun laatste levensjaren hun dromen realiseren. Investeerders nemen deze verzekering over, inclusief de betalingsverplichting voor de premie. Hierdoor bemachtigt de investeerder, bij het overlijden van de verzekerde, het recht op de uitkering van de polis.

Herverzekeren Life Settlements
Het herverzekeren van Life Settlements biedt de garantie dat na een aantal jaar uitbetaald wordt voor deelname aan de Life Settlement. Deze garantie wordt geboden door de herverzekeraar. Hiervoor betaalt de investeerder een premie. Bij het overtreffen van de levensverwachting van de verzekerde zal de herverzekeraar overgaan tot uitbetaling en neemt hiermee de verplichting van de polis over.

Ga voor meer informatie over herverzekeren van Life Settlements naar: www.qualityinvestments.nl
Wilt u per email informatie ontvangen? Mail dan naar [email protected]
Wilt u telefonisch contact? Bel dan naar 020 718 3830