Door speciale risicotoetsen te gebruiken voor TBS-ers die met verlof gaan of vrijkomen, wordt de veiligheid vergroot. Dit constateert het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) in haar onderzoek naar ex-ter beshikking gestelden die gewelddadige delicten pleegden. Het onderzoek, De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychopathie,  is deze week openbaar gemaakt.

Uniek is dat het gaat om landelijk onderzoek, waaraan door de overgrote meerderheid van de Nederlandse forensisch psychiatrische klinieken is meegewerkt. Centraal staat de vraag, wat de toegevoegde waarde is van de risicotoetsen die gebruikt worden om de kans op gewelddadige recidive van (ex)-ter beschikking gestelden te beoordelen. Gebruik van deze zogenaamde 'risicotaxatie-instrumenten' is vanaf mei 2004 door het Ministerie van Justitie verplicht gesteld.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte instrumenten adequaat voorspellen, stelt het EFP dat het zaak blijft aan verbetering te werken. Het huidige onderzoek biedt mogelijkheden om de toetsen te verfijnen en te verbeteren. Dit onderzoek moet dan ook gezien worden als een (belangrijke) stap op de weg naar voortdurende verbetering. In de nabije toekomst zal nauwgezet geanalyseerd worden wat de zwakkere elementen zijn in de risicotoetsen. Daarvoor zullen dan alternatieven worden ontwikkeld en getoetst. Ook zal vervolgonderzoek zich gericht bezighouden met subgroepen patiënten die bepaalde stoornissen hebben. Het EFP meent dat het van groot belang is dat de sector zich als geheel aan dit proces committeert, en dat de klinieken daarin eensgezind samenwerken over
de grenzen van hun instellingen heen.

bron:EFP