Utrecht, 22 februari 2010 - In deze huidige economische periode gaan bedrijven met grote regelmaat over tot reorganisatie en ontslag van personeel. Steeds vaker worden werknemers aangezegd en verliezen zij hun baan. Deze werknemers ontvangen op het moment dat zij hun functie verliezen vaak een ontslagvergoeding. Naast het management en de directie beseffen vooral leden van de ondernemingsraad dat het belangrijk is dat werknemers op de hoogte zijn van alles wat er op financieel en fiscaal gebied veranderd doordat zij hun baan hebben verloren.

VRB Belastingadviseurs ziet een steeds grotere vraag naar informatiebijeenkomsten die worden geïnitieerd door de ondernemingsraad van het bedrijf waar de reorganisatie plaatsvindt. Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs, denkt dat deze toegenomen vraag vooral komt doordat OR leden beseffen dat hier een grote rol voor hen is weggelegd. Van Rijswijk: à¢â‚¬Å“De OR wordt al ingeschakeld bij de totstandkoming van het sociaal plan en de berekening van de ontslagvergoeding. Het ligt dan ook voor de hand dat zij een rol willen spelen bij het informeren van werknemers en hoe men de vergoeding kan aanwenden. VRB Belastingadviseurs biedt bedrijven een ´Presentatie op locatie‘˜. Met een dergelijke presentatie, vaak op het bedrijf, kunnen de medewerkers van VRB alle betrokken medewerkers informeren over de financiële en fiscale gevolgen van het ontslag. Indien werknemers nadien een afspraak willen met à©à©n van de medewerkers van VRB dan kan is dat ook mogelijkà¢â‚¬ aldus Van Rijswijk.

Voor meer informatie over dit artikel of over de dienstverlening van VRB kan men contact opnemen met Pim van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs op telefoonnummer, 0346 555 797 of via internet: www.vrbadvies.nl