Lokeren (29 mei 2007) – Een grootschalige klinische studie in het Algemeen Ziekenhuis van Lokeren toont aan dat een nieuwe generatie reinigingsmiddelen efficiënt meerdere ziekteverwekkende bacteriën in bedwang kan houden. Gemiddeld trof men tijdens de maandenlange studie 80% minder S. aureus (MSSA en MRSA) en andere ziektekiemen aan. De nieuwe reinigingsmiddelen moeten een duurzaam alternatief bieden voor resistentie-opwekkende ontsmettingsmiddelen.

 

Een samenwerking tussen AZ Lokeren, Universiteit Gent en het Lommelse bedrijf Chrisal NV, gespecialiseerd in microbiële reiniging, heeft via een maandenlange klinische studie geleid tot een doorbraak in de bestrijding van meerdere ziekenhuisbacteriën. Daarbij werd de nieuwste generatie reinigingsmiddelen, op basis van probiotische bacteriën, uitgetest om een oplossing te bieden voor de immense problematiek van bacteriële resistentie tegen chemische reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Deze laatsten veroorzaken slechts kortstondig een ernstige reductie van het aantal pathogene kiemen.

 

Niet enkel antibiotica-resistentie

Sinds meerdere jaren voert de overheid terecht campagne tegen het overmatig gebruik van antibiotica. De resistentie die ziektekiemen hiertegen ontwikkelen is ondertussen dermate dramatisch dat veel infecties moeilijk of niet meer behandeld kunnen worden. Minstens zo ernstig is de resistentie die diezelfde ziektekiemen opgebouwd hebben tegen de huidige chemische reinigings- en desinfectiemiddelen. Deze laatste kan men beschouwen als de ‘antibiotica’ voor de omgeving, net zoals de ‘echte’ antibiotica bedoeld zijn voor de patiënt. Een resistentie tegen deze desinfectie- of ontsmettingsmiddelen zorgt aldus voor ernstige problemen om de omgeving van de patiënt gezond te houden en verspreiding van ziekten tegen te gaan.

 

Microbieel management

Het opzet van de klinische studie was het evalueren van het nieuwe totaalconcept van microbieel management. Daarbij stapt men af van een algemene en absolute steriliteit, maar wil men in de meeste omgevingen een stabiele gezonde microflora opbouwen, zodat desinfectie beperkt kan worden tot waar echt noodzakelijk. Op die manier wordt de desinfectiedruk op de ziektekiemen dermate verlaagd, dat zij niet langer geneigd zijn resistentie op te bouwen en deze middelen hun efficiëntie kunnen behouden waar nodig.

 

 

Probiotische reiniging

Om dit concept van microbieel management te verwezenlijken ontwikkelde de firma Chrisal een set nieuwe reinigingsmiddelen voor de zorgsector, PIP Healthcare, waar PIP staat voor Probiotics In Progress. Deze producten bevatten probiotische bacteriën die tijdens de reiniging meteen alle resterende vuilfracties wegwerken en zodoende verhinderen dat ziektekiemen zich opnieuw kunnen manifesteren op de gereinigde oppervlakken.

Als validatiestudie werd maandenlang in meerdere fasen getest in het Algemeen Ziekenhuis van Lokeren, waarbij alle analyses uitgevoerd werden door het Labo voor Microbiële Ecologie en Technologie van Prof. Willy Verstraete (Universiteit Gent) in samenwerking met expertisebedrijf Avecom NV. De door het etisch comité goedgekeurde officiële klinische studie resulteerde in een aantal opmerkelijke vaststellingen.

 

Als controle werd ‘klassieke’ chemische reiniging/desinfectie genomen; waarbij reiniging met de probiotische PIP Healthcare producten de volgende resultaten gaf:

-       Totaal aantal bacteriën blijft nagenoeg gelijk

-       Aantal coliformen (indicator hygiëne) :               - 50%

-       Aantal S. aureus (MSSA, MRSA) bacteriën:     - 80%

-       Aantal Clostridium bacteriën:                              - 90%

 

Uit deze resultaten blijkt dat reinigen met de nieuwe generatie probiotische reinigingsmiddelen resulteert in een microflora in de omgeving die qua aantallen gelijk blijft, maar waarvan het percentage ziektekiemen zeer sterk afneemt. De probiotische PIP bacteriën vervangen dus de ziektekiemen en creëeren zodoende een stabiele en gezonde microflora in het ziekenhuis.

 

Conclusie

De resultaten van de klinische studie tonen aan dat deze nieuwe generatie van probiotische reinigingsmiddelen een goed en duurzaam alternatief bieden voor de huidige resistentie-opwekkende chemische reinigings- en desinfectiemiddelen.

 

Contact Informatie:

Parmis Trading B.V.

Dhr. P.Sarrafi

Tangostraat 9

1326 NE Almere

E mail: [email protected]

T: +31 (0)36 5217824

F: +31(0)842 287122