(Persbericht) Pilz levert als veiligheidspecialist haar bijdrage aan het organisatiegedragsonderzoek van Nolost Capital

Deze samenwerking resulteert in een nieuw gedragsonderzoek waarbij het veiligheidsgedrag van de medewerkers centraal staat, genaamd de 3D Organisational Safety Behaviour Scan®. In dit onderzoek gaat het niet alleen om het ziekteverzuim te reduceren, de motivatie van medewerkers te vergroten, de bevlogenheid, vitaliteit en betrokkenheid te verhogen, maar ook om het veiligheidsgedrag van medewerkers te verbeteren.

Er gebeuren talloze ongelukken op de werkvloer waarvan velen een oorzaak hebben in het gedrag van medewerkers. De 3D Organisational Safety Behaviour Scan® maakt inzichtelijk welke aspecten aangepast moeten worden om het veiligheidsgedrag van medewerkers te verbeteren en zo het aantal ongelukken op de werkvloer te reduceren. In de Safety Behaviour Scan® wordt onderzocht wat de fundamentele werkbehoeften van medewerkers zijn; zoals werkplezier, sociale steun van collega‘˜s, een veilige werkomgeving, goede feedback, voldoende variatie, etc. Deze behoeften hebben namelijk direct invloed op (veiligheids-)gedrag. De mate waarin een organisatie aan deze behoeften voldoet en het effect hiervan op het wenselijk gedrag van de medewerkers kan kwantitatief gemeten worden.
Bestuurders weten precies wat ze op basis van de gegeven informatie kunnen veranderen om een beter resultaat te bereiken. Organisatiefactoren die niet in orde zijn, kunnen door de organisatie verbeterd worden, waardoor medewerkers zich beter voelen in hun baan, zich meer betrokken voelen bij de organisatie, en dus met meer plezier naar het werk gaan. Het leidt tot reducering van het ziekteverzuim, verhoging van de motivatie, vitaliteit, betrokkenheid en bevlogenheid, alsmede een significante verbetering van het veiligheidsgedrag.

Het algemene organisatiegedragsonderzoek, de 3D Organisational Navigator®, die is ontwikkeld door wetenschappers van Nolost Capital, is gericht op het verbeteren van wenselijk gedrag en resultaat. Dit onderzoek is in samenwerking met Pilz aangepast zodat ook het veiligheidsgedrag gemeten wordt. Hiermee is ingespeeld op een behoefte vanuit de producerende bedrijven: een adequate scan die niet alleen zorg draagt voor een beter resultaat en meer bevlogenheid, maar waarmee ook het veiligheidsgedrag van de medewerker gestuurd kan worden.
Het onderzoek ´3D Organisational Safety Behaviour Scan®‘˜ is uiterst innovatief, effectief, betrouwbaar en onderscheidend. De metingen zijn wetenschappelijk gefundeerd, gevalideerd en zeer waardevol. Het onderzoek is geschikt voor organisaties vanaf 10 medewerkers. Voor een bedrijf met diverse afdelingen en met meer dan 9 medewerkers per afdeling komt deze ´3D Organisational Behaviour Safety Scan®‘˜ nog meer tot zijn recht.

Door gebruik te maken van de 3D Organisational Safety Behaviour Scan® voelen medewerkers zich gewaardeerd en krijgen de kans om op anonieme wijze hun wensen en behoeften uit te spreken en voelen zich daardoor waardevol in de organisatie. Bestuurders krijgen duidelijk inzichtelijk wat er zich feitelijk afspeelt per groep c.q. afdeling in de organisatie en krijgen duidelijk in kaart wat de oorzaken van (on)veilig gedrag zijn.

à¢â‚¬Å“Wij geloven dat ieder mens bevlogen kan zijn!à¢â‚¬

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular