GroenLinks is zeer tevreden over de
doorrekening van haar verkiezingsprogramma door het Centraal
Planbureau. GroenLinks zorgt van alle partijen voor de meeste
nieuwe banen, voor de meeste extra leraren en de meeste handen aan
het bed. Bij geen andere partij gaan werkenden en mensen met de
laagste inkomens er zoveel op vooruit. Natuur, milieu en openbaar
vervoer verbeteren het meest bij GroenLinks.

Op zeker zes belangrijke punten scoort
GroenLinks het best van alle politieke partijen. De belangrijkste
resultaten van het GroenLinks verkiezingsprogramma voor de komende
4 jaar.

- GroenLinks zorgt voor de meeste nieuwe
banen: de werkgelegenheid groeit met 250.000

banen.

- GroenLinks investeert het meest en het
meest kansrijk van alle partijen in onderwijs en kennis: ruim 3
miljard euro extra, 21.000 leraren erbij.

- GroenLinks zorgt voor de meeste aan
handen het bed in de zorg: 17.000 zorgverleners

erbij.

- De laagste inkomens zijn het best af bij
GroenLinks: zij gaan er gemiddeld honderd euro per maand op
vooruit.

- Mensen die werken zijn ook het best af
bij GroenLinks. Werkenden met een laag inkomen betalen 200 euro per
maand minder belasting, vooral tweeverdieners en alleenstaanden
profiteren.

- GroenLinks investeert het meeste van
iedereen in natuur, milieu en openbaar vervoer.

De plannen van GroenLinks zijn goed voor
de lange termijn. De overheidsfinanciën verbeteren, maar
GroenLinks betreurt het dat het CPB twee belangrijke zaken voor de
lange termijn niet heeft meegenomen. Het CPB heeft de economische
effecten van ons omvangrijke programma voor onderwijs en kennis
niet berekend. En de programma's zijn niet doorgerekend voor de
effecten voor natuur, milieu en de klimaatverandering. Anders dan
in 1994, 1998 en 2002 is deze groene doorrekening achterwege
gebleven. GroenLinks is daar zeer kritisch over, omdat de
doorrekening nu geen enkel inzicht geeft in de duurzaamheid van de
economische groei. GroenLinks heeft daarom zelf een berekening
gemaakt van de klimaateffecten van ons programma. In 2015 zal de
CO2 uitstoot door het GroenLinks beleid met 20% zijn gedaald.

GroenLinks ziet vier problemen in de
doorrekening van de CDA-plannen: er blijft niets over van de
beloofde maatschappelijke investeringsagenda; de hoogste
inkomensgroepen gaan er het meeste op vooruit; de lasten voor
gezinnen nemen toe; en het aantal handen aan het bed in de zorg
neemt af. De VVD kiest voluit voor de oude economie (Nederland
Distributieland) en scoort het slechtst op onderwijs en kennis. Net
als bij het CDA gaan de hoogste inkomens er het meeste op vooruit
en verdwijnen er duizenden zorgverleners.

bron:GroenLinks