Volgens de doorrekening van het
SP-verkiezingsprogramma door het Centraal Plan Bureau (CPB) leidt
uitvoering ervan tot een fors begrotingsoverschot, daalt de
werkloosheid, stijgt de economische groei en neemt de koopkracht
van mensen op het minimum met tien procent toe. Ook de
middeninkomens profiteren van uitvoering van het SP-programma.

Ook op de middellange en lange termijn
zijn de effecten van het SP-programma gunstig. De economische groei
met 2 procent per jaar op peil waarbij positieve effecten van de
fors hogere onderwijsuitgaven nog niet zijn meegenomen. Het
begrotingsoverschot bedraagt volgens het CPB 0,7 % van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) in 2011, terwijl het structurele
begrotingsoverschot 0,3% BBP bedraagt.

De maatregelen van het SP-programma leiden
volgens het CPB op de hele lange termijn tot kleinere kosten als
gevolg van de vergrijzing. Mensen op het sociaal minimum gaan er
gemiddeld ongeveer 10 procent op vooruit. Werkenden met een laag
inkomen gaan er zo'n 13 procent op vooruit. Ook de middeninkomens
gaan er duidelijk op vooruit in vergelijking met voortzetting van
het huidige kabinetsbeleid. Alleen de hoogste inkomens zien hun
inkomen de komende jaren minder stijgen of gaan er iets op
achteruit.

bron:SP