Werknemers bij de overheid krijgen de
mogelijkheid (vrijwillig) door te werken na hun 65e jaar. Zij
krijgen dit recht niet automatisch. Daarover beslissen de sociale
partners in de verschillende overheidssectoren.

Het kabinet wil zoveel mogelijk
belemmeringen wegnemen voor mensen die na hun 65e willen
doorwerken. Het kabinet trekt daarom het Koninklijk Besluit in dat
het ontslag op 65-jarige leeftijd van overheidswerknemers
bepaalt.

70 jaar

De ontslagleeftijd voor burgemeesters,
commissarissen van de Koningin en voorzitters van waterschappen
wordt verhoogd van 65 naar 70 jaar. Hun vertegenwoordigers hebben
hiermee ingestemd.

Ook de ontslagleeftijd van de Nationale
Ombudsman wordt verhoogd naar 70 jaar. Dit sluit aan bij de
systematiek die geldt voor de rechterlijke macht en de overige Hoge
Colleges van Staat.

Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan
de Raad van State gestuurd. De tekst van het besluit wordt openbaar
bij publicatie in het Staatsblad.

Bron:BZK