Het college van B&W van Dordrecht lost de schorsing van een belangrijk bouwproject in de binnenstad op met een creatief pakket maatregelen. Door onder meer dieselauto's te weren in de nieuwe parkeergarage blijft het bouwinitiatief naar de mening van B&W binnen de gestelde normen voor fijnstof. Daarmee is de grond voor schorsing van de bouwvergunning volgens het bestuur vervallen.

In maart werden de bouwvergunningen voor extra winkelruimte en een parkeergarage geschorst door de voorzieningenrechter, omdat de normen voor fijnstof zouden worden overschreden. Die uitspraak is dus bedreigend voor de ontwikkeling van de binnenstad van Dordrecht. De parkeervoorziening is bedoeld om bezoekers bij het binnenkomen van het centrum snel een goede parkeerplek te bieden, zodat 'rondrijden" om een plekje te vinden niet nodig zou zijn. Daarmee voorkomt men juist veel extra milieuhinder. De rechter heeft evenwel getoetst aan de het Besluit Luchtkwaliteit.

Het college van Dordrecht heeft nu besloten tot een creatief maatregelenpakket, zodat er naar zijn mening geen grond meer is om de schorsing in stand te houden. Het bouwplan kan volgens het college doorgaan als de Johan de Wittstraat en de Bagijnhof autoluw worden gemaakt en er meer plaatsen voor bewonersparkeren in de nieuwe garage worden gereserveerd i.p.v. voor bezoekers. Ook het afsluiten van het Achterom voor auto's draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij de bevoorrading is gewaarborgd.

Nieuw is ook het verbod om dieselauto's in de garage te parkeren. Een maatregel die moet voorkomen dat de beruchte roetdeeltjes van dieselmotoren de luchtkwaliteit verder aantasten ofwel, 'roet in het eten gooien.'

bron:Gemeente Dordrecht