Het Dordrechts Museum is erin geslaagd een monumentale serie van vijf behangsels van Jacob en Abraham van Strij te verwerven. De serie zou vandaag bij Sotheby's in Amsterdam worden geveild. Gezien het belang, de zeldzaamheid en de hoge kwaliteit van de behangsels, was het van belang de serie in haar geheel voor Nederland te bewaren. Nog voor de veiling wist het museum tot overeenstemming te komen met de Duitse eigenaar over de aankoop van de complete serie.

Het opduiken van de onbekende set van vijf Van Strijbehangsels op de veiling bij Sotheby's is uniek. De exceptionele kwaliteit van de zeldzame serie bevestigt de leidende rol van de gebroeders Van Strij binnen het decoratieve genre. De ter veiling aangeboden set behoort zonder enige twijfel tot het beste wat de gebroeders Van Strij op dit gebied hebben gemaakt en daarmee tot de top van de behangselschilderkunst in Nederland. Museum. 
De behangsels zijn verworven met steun van de Mondriaan Stichting en de Vereniging Rembrandt. De aankoop is verricht voor 284.740,00 euro. Hieraan draagt de Mondriaan Stichting 40 procent bij en de Vereniging Rembrandt, die ook een belangrijke rol bij de onderhandelingen heeft gespeeld, 25 %. Het resterende geld komt van de gemeente Dordrecht en van de Stichting Vrienden van het Dordrechts Museum, bestaande uit sponsors. Over de afwikkeling van de verschillende bijdragen zal nog overleg plaatsvinden. 
 
De aankoop is voor de gemeente Dordrecht een investering in de toekomst. Het Dordrechts Museum zal in 2006, 2007 worden uitgebreid. Het museum maakt met het Stadsarchief, Monumentenzorg en Archeologie onderdeel uit van het Hofkwartier, een binnenstedelijk gebied vol geschiedenis en kunst. Het museum zal de opstelling van zijn vaste collectie volledig vernieuwen. De behangsels zullen na restauratie zo worden opgesteld dat ze een reconstructie vormen van de oorspronkelijke situatie. 
 
Een typisch Nederlands 18de eeuws verschijnsel Kamers met geschilderde behangsels 'in 't rond' waren een typisch Nederlands verschijnsel. Deze vorm van schilderkunst kende een grote bloei in de tweede helft van de 18de eeuw. De gebroeders Van Strij uit Dordrecht behoorden tot de belangrijkste decoratieve schilders van die tijd. In hun stad decoreerden zij vele huizen met geschilderde behangsels. Er is echter niet à©à©n compleet ensemble meer aanwezig op zijn oorspronkelijke plaats. Naar schatting is meer dan 95% van deze tak van typisch Nederlandse kunst verloren gegaan. 
 
De nieuw verworven serie is omstreeks 1920 aangekocht door de familie Huck-Eibenschà¼tz in Duitsland en is door een nazaat ter veiling aangeboden. Het is (nog) niet bekend voor welk pand (in Dordrecht) de serie oorspronkelijk is gemaakt. Bij de aanpassing van de behangsels aan het interieur van het Duitse woonhuis is een strook van ca. 24 cm aan de bovenzijde omgevouwen. De verflaag is daarbij enigszins beschadigd, maar bewaard gebleven. Een restauratie zal nodig zijn om het oorspronkelijke formaat van de behangselstukken terug te halen. De omlijsting bestaat nog grotendeels uit de originele gesneden houten lijst. 
 
bron:Dordrechts Museum