De Dordtse Synode krijgt wereldwijd nog meer bekendheid. Op donderdag 26 mei informeert wethouder A.T. Kamsteeg kerkvertegenwoordigers uit onder meer Australië, Zuid Afrika, Canada, Brazilië, Engeland, Ierland, India, Indonesië, Japan, Kenia, Korea, Schotland, Rusland, Venezuela en Spanje over de Dordtse Synode (1618-1619) die plaatsvond in Dordrecht.

De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) hebben veel contacten met gereformeerde kerken in het buitenland. Op dit moment wordt er in Amersfoort een synode gehouden van de Gereformeerde Kerken. De buitenlandse gasten uit veel van de genoemde landen komen daar op bezoek en brengen tevens enkele nuttige andere bezoeken aan Nederland.

Dordtse Synode
Dordrecht was in 1618 en 1619 het middelpunt van een belangrijke kerkvergadering van predikanten en theologen uit binnen- en buitenland. Aanleiding was een jarenlang conflict binnen de gereformeerde kerken van Nederland over het leerstuk van de 'predestinatie'. Het ging hierbij over de vraag of God het geloof schenkt aan degenen die Hij daartoe heeft uitverkoren of dat God diegenen heeft uitverkoren, van wij Hij voorzien heeft dat ze zouden geloven.

De Dordtse Synode werd gehouden na een staatsgreep van Prins Maurits en liep uit op een veroordeling van de remonstranten, vastgelegd in de Dordtse leerregels. Andere resultaten van de synode waren de opstelling van de Dordtse Kerkorde en het besluit tot een nieuwe bijbelvertaling, later bekend als de Statenbijbel van 1637. Daardoor is de synode tot op de huidige dag van invloed op de Nederlandse kerk- en cultuurgeschiedenis.

bron:Gemeente Dordrecht