DorSano concept, een andere kijk op rugpijnà¢â‚¬¦à¢â‚¬¦.

Rugpijn kliniek DorSano ontwikkelde een revolutionair 3 stappen plan voor het onderzoeken en behandelen van rugpijn.

Wist u dat in Nederland meer dan 2 miljoen mensen lijden aan rugpijn klachten die minstens drie maanden aanwezig is en dat 80% van de bevolking wel eens rugpijn krijgt gedurende zijn leven.

Rugpijnklachten worden onderverdeeld in twee groepen:
- De specifieke rugklachten, deze worden veroorzaakt door een aanwijsbare reden, bijvoorbeeld door een hernia.
- De a-specifieke rugklachten hebben geen duidelijk aanwijsbare reden.

De a-specifieke rugklachten vormen 90% van deze rugklachten.

De DorSano kliniek heeft een geheel eigen onderzoek en behandel methodiek ontwikkelt welke door alle zorgverzekeraars volledig vergoed wordt wanneer u fysiotherapie voldoende hebt meeverzekert binnen uw zorgpolis.

Het DorSano concept bestaat uit 3 fases:
1- Onderzoek fase
2- Reactivatie fase
3- Stabilisatie fase

Binnen de kliniek werkt een Neuro chirurg nauw samen met DorSano gecertificeerde fysiotherapeuten, door deze multidisciplinaire aanpak en het inzetten van bestaande en revolutionaire onderzoek en behandel methoden bewerkt DorSano in 84% van de gevallen een positief effect op de rugklachten.

Door de aanwezigheid van een neurochirurg kan er gekozen worden voor het maken van een MRI en kunnen reeds gemaakte MRI‘˜s door hem uitgelezen worden. De MRI en ook de Rontgenfoto laten specifieke structuren zien zoals bot, banden, tussenwervelschijf . Met deze onderzoek apparatuur kan heel goed specifieke rugklachten ontdekt worden. DorSano voegde twee extra onderzoek methodes toe om ook a-specifieke rugklachten beter te kunnen onderzoeken.

De MM scan
Deze in Zwitserland ontwikkelde scan maakt het mogelijk de rug bij beweging te onderzoeken. Met de uitslagen van de MM scan wordt snel duidelijk of wervels te veel met elkaar à¢â‚¬Å“vergroeità¢â‚¬ zijn of dat wervels te veel tov elkaar bewegen. Het geeft dus afwijkingen weer in de beweging , wat een heel verschil is met tot nu bestaande onderzoek methoden ( MRI en Ro foto ) die alleen naar de vorm van structuren kijken.

De Back-check
Deze geeft informatie over de kracht van de spieren van de buik, rug en flank . De machine is gekoppeld aan een computer die de gemeten gegevens vergelijkt met de normaal waarden welke afhankelijk zijn van geslacht, leeftijd, lengte en gewicht. Op deze manier wordt het snel duidelijk of spieren te sterk of te zwak zijn. Maar ook vergelijkt de computer spiergroepen onderling of de verhouding qua krachten kloppen. Uit de praktijk blijkt dat een gespiert iemand toch klachten kan ontwikkelen omdat de verhouding tussen de buik en rugspieren niet in balans is terwijl hij in absolute zin voldoende kracht heeft per spiergroep.

Met de uitslagen van deze twee onderzoek methodes heeft de DorSano arts/therapeut extra handvatten om de oorzaak van a-specifieke rugklachten te vinden en daardoor ook een op de klacht toegeschreven behandeling op te stellen.

Fase 2. De reactivatie fase.
In deze fase gebruikt DorSano twee deels eigen ontwikkelde bewegings stoelen. Door gebruik te maken van deze bewegings stoelen kan de klant zonder pijn opnieuw aanleren hoe een rug gebogen en gestrekt moet worden. Veel klanten hebben al langere tijd rugklachten en bewegen om die reden niet meer op een natuurlijke manier. De DorSano stoelen maken het u weer mogelijk om uw oorspronkelijke natuurlijke bewegings patroon in te slijpen.

Fase 3. De stabilisatie fase
Naast de wervelkolom lopen grote dike spieren. Wanneer wij rugspier oefeningen doen trainen wij met name deze grote spieren ( M. Errector Trunci). Een vergeten spiergroep zijn de kleine spiertjes die tussen de wervels inzitten de zgn. m. Multifidi. Door de klant opnieuw aan te leren hoe we deze spieren moeten aanspannen en ze daarna te trainen wordt vooral de onderlinge samenhang en stabiliteit van de wervelkolom verbeterd en verdwijnen veelal nog bestaande klachten danwel wordt er voorkomen dat ze opnieuw gaan ontstaan. In deze fase maken wij gebruik van vijf trainings toestellen waarop bewegings sensoren gemonteerd zijn. Wanneer u de M. Multifidi correct aanspant zal dit door het apparaat aan u visueel kenbaar gemaakt worden op een display

Het DorSano concept berust op de boven vermelde principes en maakt in alle fases gebruik van visuele feedback. Door deze feedback en het tijdens de behandeling opnieuw onderzoeken met MM scan en BC weet u wat er in uw lichaam verandert en of u op de goede weg bent. Deze manier van werken wordt als zeer motiverend ervaren.

Het DorSano conept groeit snel en op dit moment zijn er twee klinieken in Rijssen en 1 in Amsterdam opn. In augustus wordt een vierde kliniek in Zieuwent ( Gelderland) geopend.
De DorSano methode wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed mits u voldoende verzekert bent voor fysiotherapeutische zorg binnen uw zorgpolis. Een verwijzing door uw huisarts is niet noodzakelijk, wel stellen wij het op prijs om met uw behandeled arts in contact te mogen treden.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.lage-rugpijn.nl

of bel

Rijssen 0548 521819
Amsterdam 020 6658090