Gestructureerde verzuimaanpak zorgt voor aanzienlijke daling verzuimpercentage
Schiphol-Rijk, 12 februari 2008  – Dotweb, leverancier van software voor het volgen van mensen, dossiers en projecten, integreert het online platform voor ziekmelding van MyMedicalCoach in eigen verzuimsoftware. Dit houdt in dat de verzuimsoftware van Dotweb ‘Gezondheidsmanagement’ gekoppeld wordt aan het online systeem voor ziekmelding van MyMedicalCoach. De combinatie van de twee pakketten integreert het gehele proces van ziekmelding en verzuimbeheer en maakt het mogelijk om zieke medewerkers zo vroeg mogelijk in de juiste lijn van zorg te plaatsen.

 

Bedrijven en organisaties nemen de verzuimregistratie van medewerkers steeds vaker in eigen beheer. Dotweb helpt bedrijven het ziekteverzuim van hun medewerkers goed te registreren en te beheren. Voorafgaand aan het verzuimbeheer speelt MyMedicalCoach een rol. Dit triage-systeem laat de ziekmelding van medewerkers via een webapplicatie met vraagstelling objectief verlopen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de ziekmelding zeer dicht bij de medewerkers gelegd met als resultaat een aanzienlijke verlaging van het ziekteverzuim.

 

“Direct leidinggevenden hebben vaak moeite om bij ziekmelding van hun medewerkers de juiste vragen te stellen”, aldus Ton Bruisten, Senior Sales Consultant bij Dotweb. “Om de vertrouwensband tussen medewerkers en direct leidinggevenden in stand te houden hebben wij MyMedicalCoach als voortraject aan ons eigen systeem gekoppeld. De vragen en antwoorden uit deze webapplicatie blijven vertrouwelijk. Alleen een advies- en prognoserapport wordt aan de leidinggevende ter beschikking gesteld. Op basis van dit rapport wordt de ziekmelding met onze eigen verzuimsoftware direct in de juiste lijn van zorg geplaatst.”

 

“Het ontbreekt de direct leidinggevende vaak aan een instrument om snel en goed geïnformeerd te worden over het ziekteprobleem en effectief te handelen,” aldus Loek Dapper, directeur van MyMedicalCoach. “Onze webapplicatie bestaat uit vragen en antwoorden die per onderwerp zijn geclusterd. De applicatie behandelt alle problemen die een rol kunnen spelen bij verzuim, zoals problemen aan het bewegingsapparaat, psychologische problemen, privé problemen en conflicten. Zo ligt er meer verantwoordelijkheid bij de medewerker in zijn verzuimaanvraag, ontstaat een betere communicatie tussen leidinggevende en medewerkers en is verslaglegging en statistiekopbouw automatisch geregeld.”

 

-------------------------------------------------

Over MyMedicalCoach

MyMedicalCoach (MMC) is een initiatief opgezet door een team van ervaren professionals. MMC is een online platform voor ziekmelding. Doel van dit initiatief is slimmer organiseren van het verzuimproces, meer verantwoordelijkheid bij de werknemer in zijn verzuimaanvraag, betere communicatie tussen leidinggevende en werknemer en automatische verslaglegging en statistiekopbouw te realiseren. Meer informatie op www.mymedicalcoach.nl.  

 

Over Dotweb

Dotweb is een dynamisch en innovatief softwarebedrijf dat systemen ontwikkelt waarmee bedrijven en instanties in staat zijn mensen, dossiers en projecten te volgen. Het bedrijf is onder meer actief op de gebieden van zorg, verzekeringen, arbo, HRM, goede doelen en gemeenten. De systemen van Dotweb leiden tot een effectieve en up-to-date interactie tussen doelgroep, de professionals en de betrokken instanties en houden zo’n 180.000 mensen ‘in zicht’. Het bedrijf heeft 40 medewerkers en bestaat uit een drietal bedrijfstakken.

 

Dotweb Selective levert gecertificeerde Microsoft .NET- en Sharepointspecialisten. De specialisten maken deel uit van een internationaal team dat wordt geselecteerd binnen Dotweb Siberia.

Dotweb Siberia is het eigen software ontwikkelingscentrum in Tomsk, dat nauw samenwerkt met de technische universiteit (TPU) van Tomsk.

Dotweb Documents levert software voor het bewaken van huisstijl en is met name ontwikkeld voor organisaties met een huisstijl die uit meer componenten bestaat. Meer informatie op www.dotweb.com.

 

Meer informatie:

Marcommit PR

Yvonne Fisscher

035 582 27 30

[email protected]