De douane bij Schipholcargo houdt van 17
januari 0.00 uur tot 18 januari 24.00 uur een stiptheidsactie. De
actie betreft alleen de in-uit en doorvoer van goederen. Passagiers
hebben er dus geen hinder van.

De stiptheidsactie houdt in dat de
douane-ambtenaren de volledige procedures hanteren, niet de
vereenvoudigde procedures die zijn ingesteld voor een snellere
bedrijfsvoering. Bederfelijke goederen en goederen van levensbelang
vallen niet onder de actie. De douane-actie is de eerste in een
serie van acties die de rijksambtenaren zullen houden voor een
eerlijke cao. De onderhandelingen met Remkes liepen in december
vast.

In een reactie op het ultimatum van de
bonden noemde Remkes de eisen van de ambtenaren
'buitenproportioneel'. De bonden vinden dit onzin. De eis behelst
niets meer dan het inlopen van achterstanden ten opzichte van de
rest van de publieke sector, compensatie voor de
ziektekostenverzekering en jarenlange loonmatiging onder de belofte
dat dit zich later terug zou betalen. 2,5% loonsverhoging plus het
stapsgewijs inlopen van de eindejaarsuitkering is volgens de bonden
een bijzonder redelijke eis. De vier bonden, ABVAKABO FNV, CNV
Publieke Zaak, CMHF en het Ambtenarencentrum voeren gezamenlijk
actie.

bron:ABVAKABO