De Nederlandse Douane en de FIOD-ECD hebben vorig jaar 185 miljoen
sigaretten in beslag genomen. Ruim 63% procent van deze illegale
sigaretten betrof namaak. Dat is een flinke vermeerdering ten opzichte
van 2003, toen 38 procent merkvervalst was. Zelfs alle voor Nederland
bestemde sigaretten waren nep. De aangetroffen merken duiden er op dat
meer dan de helft van het totale aantal onderschepte sigaretten bestemd
was voor Engeland. In vergelijking met 2003 is de hoeveelheid
aangetroffen losse tabak gedaald van 65.000 kilo naar 25.000 kilo (goed
voor 25 miljoen sigaretten). De Nederlandse Schatkist zou vorig jaar
ongeveer 27,5 miljoen euro zijn misgelopen als alle in beslaggenomen
sigaretten op de Nederlandse markt terecht gekomen waren. In
Groot-Brittannië zou dat 61 miljoen euro zijn.

Bij circa 63% procent van alle in beslag genomen sigaretten in 2004 kon
naast de fiscale fraude met zekerheid worden vastgesteld dat het ging
om namaak. Alle sigaretten die bestemd waren voor Nederland (22 miljoen
sigaretten) bleken namaak te zijn. Bij merkvervalste sigaretten wordt
inbreuk gemaakt op het merkenrecht van de fabrikant. Daarnaast blijken
nepsigaretten te grote hoeveelheden teer, nicotine en koolmonoxide te
bevatten. Een substantieel deel (54 miljoen) van de namaaksigaretten
werd getest op kwaliteit. De onderzoeken toonden in alle gevallen aan
dat het teergehalte hoger was dan de maximaal toegestane waarde. De
hoogste gemeten waarde was zelfs 70% hoger. Driekwart van de geteste
rookwaar had een te hoog nicotinegehalte (80% hoger dan de maximaal
toegestane waarde). Het koolmonoxidegehalte scoorde in alle gevallen
boven het wettelijk toegestane maximum, soms tot 65%.

Honderd miljoen sigaretten waren bestemd voor Engeland (54 procent), 22
miljoen (12 procent) hadden de Nederlandse markt als bestemming.
Duitsland was in 9 procent van de gevallen het land van bestemming. Het
merendeel van de sigaretten kwam uit het Verre Oosten en de Balkan.

Van de onderschepte sigaretten zijn er 104 miljoen, circa 56 procent,
aan zeezijde onderschept. Het betreft hier sigaretten die in containers
in de Rotterdamse haven zijn aangetroffen. Aan landzijde zijn 81
miljoen illegale sigaretten gepakt. De Douane trof deze vooral in
vrachtwagens en in opslagloodsen aan.

De Douane nam in de eerste maanden van 2004 veel sigaretten in beslag
die via Internet waren besteld en per post werden verzonden. De piek
lag in maart op 91.000 sigaretten en liep gestaag terug naar 7.000 in
december. In totaal werden ruim 400.000 exemplaren in beslag genomen.

Meer informatie: http://www.minfin.nl/sigarettenvangsten

Bron: Ministerie van Financiën