In een brief aan alle douanemedewerkers
kondigt de directeur-generaal Belastingdienst wijzigingen van de
werkprocessen aan. In de periode 2007-2012 zal de douaneorganisatie
en het douanewerk veranderen.

Verschillende ontwikkelingen leiden tot
een reorganisatie van de Douane. De EU vraagt aan de buitengrens
(van de EU) een betere controle op veiligheidsaspecten, de
goederenstromen aan de buitengrens zullen sterk groeien. Daarnaast
staat een herontwerp van de douaneprocessen op stapel met
verdergaande automatisering. Er zal meer aangehaakt worden bij de
eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Deze zullen worden
gecertificeerd op de integriteit van de bedrijfsprocessen, de
organisatie en het daarin werkzame personeel. Het gevolg zal zijn
dat het douanewerk in het binnenland gaat verdwijnen en aan de
buitengrens zal toenemen.

De Management Teams van de vier
douaneregio's bereiden de reorganisatie gezamenlijk voor en voeren
die ook samen uit. Er is geen sprake van één
big-bang, maar er wordt een 'dakpanreorganisatieplan' gemaakt,
waarin per moment wordt bepaald wat de organisatie gaat doen. Een
belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er geen gedwongen ontslagen
zullen vallen en er geen verplichte verplaatsingen over grote
afstanden zullen plaats vinden.

Toekomstige veiligheidseisen zullen er op
Schiphol toe leiden dat passagiers door drie instanties
gecontroleerd gaan worden. Financiën start een onderzoek in
hoeverre een nieuwe organisatie alle controles kan verrichten.

bron:MinFin