Dr. A. (Dineke) Houtman wordt per 1 januari a.s. bijzonder hoogleraar ‘Judaica, met bijzondere aandacht voor de verhouding jodendom-christendom’ aan de Theologische Universiteit Kampen (ThUK). Deze leerstoel, opgericht in 1996, gaat uit van de Stichting tot Bevordering van het Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaïstiek. De leerstoel heeft een omvang van 0,2 fte.Dr. Houtman wordt de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen. Zij blijft, naast deze nieuwe functie, voor 0,6 fte werkzaam als universitair docent.

Dr. Houtman (Groningen, 1956) studeerde Semitische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde in 1995 aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp ‘De verhouding tussen Misjna en Tosefta’. Zij werkt sinds 1996 in verschillende onderzoeksfuncties aan de ThUK. Vanaf 2003 is zij in vaste dienst als docent Semitische talen. Haar huidige onderzoeksgebied is de rabbijnse Aramese bijbelvertalingen.

Dr. Houtman is de opvolger van prof.dr. S. Schoon, de eerste bijzonder hoogleraar Judaica aan de ThUK. Hij neemt op 14 december a.s. afscheid.  De Theologische Universiteit in Kampen is het officiele opleidingsinstituut voor predikanten in de Protestantse Kerk Nederland.

bron:PKN