De Nederlandsche Bank (DNB) heeft, in nauw overleg met de Minister van
Financiën en na oriënterende gesprekken, een dringend beroep gedaan op
de partijen die bij de aandelenlease-problematiek betrokken zijn om op
korte termijn tot een faire oplossing te komen. DNB heeft de heer dr.
W.F. Duisenberg bereid gevonden daarbij een bemiddelende rol te spelen.

Bron: De Nederlandsche Bank